ICT SOFT SKILLS

IMPACT TRAININGEN

ICT communicatie trainingen met impact daadkracht en empathie streven naar consistentie en effectiviteit in de manier waarop informatie wordt gecommuniceerd.

 

Deze trainingen richten zich op het bevorderen van daadkracht en empathie bij communicatie, zodat professionals in staat zijn om hun boodschap duidelijk en overtuigend over te brengen. Bovendien streven deze trainingen naar consistentie in de manier waarop informatie wordt gecommuniceerd.

CMI Basic 1 dagdeel

De basis van communicatie met de onderdelen lichaamstaal, taalgebruik, de inhoud, consistente begroetingen, actief luisteren, empathie, parafraseren, de juiste vragen stellen, in de wacht zetten, het afronden van een gesprek. Bovendien leggen we een sterke focus op service, maar dan met daadkracht.

CMI II Basic 1 dagdeel

In deze module gaan we dieper in op het gedrag en de behoeften van gebruikers. Stemgebruik aan de telefoon of zakelijk schrijven. Root cause analysis en het borgen van de team afspraken.

Assertiviteit training (maatwerk)

In deze training leren we professionals assertief te communiceren met een service gerichte instelling. Het stellen van de juiste vragen en het vermijden van passief en agressief woordgebruik.

Door deelnemers te leren hoe ze consistent kunnen zijn in hun verbale en non-verbale communicatie, kunnen zij de impact van hun boodschap vergroten. Dit helpt niet alleen bij het overtuigen van anderen, maar ook bij het opbouwen van sterke relaties en het voorkomen van misverstanden.

Al met al hebben deze trainingen tot doel om communicatieve vaardigheden te verbeteren, zodat professionals effectiever kunnen communiceren in hun werk.

SERVICE COMMUNICATIE

SERVICE IN ELKE BRANCHE!

In elke branche is service van groot belang, of het nu gaat om een hotel, restaurant, winkel, bank, ziekenhuis of zelfs een online bedrijf.

 

Klanttevredenheid is essentieel voor het succes van een bedrijf en het bieden van goede service is een belangrijke factor om dit te bereiken.

Het creëren van een positieve en gastvrije sfeer kan klanten/gasten aanmoedigen om terug te komen, positieve mond-tot-mondreclame te genereren en te zorgen voor een goede reputatie van het bedrijf of de organisatie.

Training gastvrijheid kan op verschillende manieren worden aangepakt, afhankelijk van het specifieke doel en de behoeften van het bedrijf of individu.

TEAM COMMUNICATIE

DISC PROFIELEN

Individuele profiel en communicatie coaching en training in team communicatie.

Om de team communicatie te verbeteren, kunnen de volgende strategieën worden toegepast:

Kennis van DISC-profielen: Elk teamlid moet zich bewust zijn van zijn eigen DISC-profiel en dat van zijn teamleden. Dit helpt om te begrijpen hoe mensen communiceren en reageren op verschillende situaties.

Aanpassing van de communicatiestijlen.

Dit leidt tot open communicatie en conflictbeheersing.

Door de DISC-methode te gebruiken om teamcommunicatie te verbeteren, kunnen teams effectiever samenwerken, betere resultaten behalen en een positieve werkomgeving bevorderen.

VAARDIGHEDEN

  1. Klantenservicevaardigheden: Het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om effectief met klanten om te gaan, zoals luistervaardigheid, empathie en probleemoplossend vermogen.

  2. Communicatieve vaardigheden: Het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, zodat medewerkers duidelijk en professioneel kunnen communiceren met gasten.

SKILLS

  1. Productkennis: Het trainen van medewerkers zodat ze een grondige kennis hebben van het product of de dienst die ze aanbieden, zodat ze vragen kunnen beantwoorden en klanten adequaat kunnen adviseren.

  2. Gastvrijheidstraining: Het ontwikkelen van een gastvrije houding en mindset bij medewerkers, waarbij ze leren om positief en vriendelijk te zijn tegenover gasten, en hen een warm welkom te heten.

  3. Omgaan met klachten: Het trainen van medewerkers in het omgaan met klachten op een professionele en hoffelijke manier, en het vinden van oplossingen die voldoen aan de behoeften van de gasten.

  4. Teamwork: Het bevorderen van teamwork en samenwerking binnen het bedrijf, zodat medewerkers elkaar ondersteunen en samenwerken om een uitstekende gastervaring te bieden.

  5. Cultuur en etiquette: Het trainen van medewerkers in de cultuur en etiquetteregels van het bedrijf, zodat ze zich professioneel kunnen gedragen en zich bewust zijn van de verwachtingen met betrekking tot beleefdheid en hoffelijkheid.

  6. Upselling en cross-selling: Het trainen van medewerkers in het herkennen van verkoopkansen en het effectief promoten van extra producten of diensten aan gasten.

  7. Gastervaring: Het benadrukken van het belang van het creëren van een positieve en onvergetelijke gastervaring voor elke bezoeker, en het trainen van medewerkers in het leveren van uitstekende service.

ANDERE TOEPASSINGEN

Train-de-trainer: Het opleiden van interne trainers die op hun beurt andere medewerkers kunnen trainen in gastvrijheid en klantenservicevaardigheden.